Links

Kære patienter
Nedenfor er forskellige links til nyttige hjemmesider. Du kommer frem ved at klikke på dem. Hvis ikke dette virker, så kan du kopiere adresserne og sætte dem ind i din browser.

Patienthåndbogen: http://patienthaandbogen.dk/
Information om sygdom og lægevagt: http://www.laegevagten.dk/
Information om din medicin: http://min.medicin.dk/
 

Håndbogen til gravide: http://www.onlinecatalog.dk/clients/c_14/u_27/Gravid_DK_2014_5289856/
Råd til gravide kan også findes andre steder, fx:
“Mens du venter” – app – godkendt af sundhedsstyrelsen etc. – kan købes i din App-store

Vitamin- og jerntislkud til spædbørn: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/spaedboern

Find speciallæger, psykologer osv: https://www.sundhed.dk/find-behandler/
Eller brug app’en: https://itunes.apple.com/dk/app/sundhed.dk/id624707861?mt=8
(findes også på Google Play)

Find en psykolog: http://www.psykologeridanmark.dk/


Rejsevaccination: http://rejser.ssi.dk/rejser/#search
Antibiotika
er ikke altid løsningen: http://www.antibiotikaellerej.dk

Øvelser til genoptræning efter sportsskade: http://www.sportnetdoc.dk/

Bestille tid til sædanalyse, gå ind på følgende hjemmeside: www.regh-saedlab.dk